Skatteinformation för föreningar

I dokumentbanken finns nu ett nytt dokument med kort, sammanfattande information angående skatter och avgifter för idrottsföreningar. Bland annat behandlas kontrolluppgifterm arbetsgivaravgifter, och ersättningar.

Skatteinformationen finns under "Ekonomi" i dokumentbanken.