Talangutveckling - ett helhetsperspektiv

Svenska Fotbollförbundet driver under 2004 ett specialprojekt fokuserat på balansen mellan studier och fotboll för ungdomar med ambitionen att bli elitfotbollsspelare. Studerande fotbollsungdomar i åldern 13-19 år är målgruppen för projektet som baseras på talangutvecklingsprojektet samt en pilotstudie ("Fenomenet karriärövergång") av Johan Fallby och Peter Brusvik.

Europeiska kommissionens medel för utbildning och kultur finansierar projektet tillsammans med SvFF. En kartläggning av karriärövergångar sker genom att lyssna på etablerade elitfotbollsspelare, ledare och tränare samt använda sig av (idrotts-) psykologisk forskning. Målet är att få fram utbildningsmaterial om samverkan mellan skola och fotboll.
Spelarens individuella utveckling ligger i fokus genom insikt i självbild, systematik, långsiktighet, psykiska, fysiska och sociala förmågor. SvFFs satsning understryker betydelsen av balans i livet för att lyckas på arenan. Vi vill presentera ett helhetsperspektiv på "talangutveckling" och följa trenden i andra framgångsrika idrottsländer som till exempel Australien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien och USA.

European Year of Education through Sport (EYES) - 2004 ska leda till specialinriktade utbildningsinsatser för till exempel distriktsförbundens skolansvariga, distriktsförbundskaptener, förbundskaptener, föreningar, föräldrar, gymnasieskolornas instruktörer, skolpersonal, talangutvecklare, tipselitinstruktörer och naturligtvis också spelare. Utbildningen och erfarenheterna ska också tas till vara i de sedvanliga tränar- och ledarutbildningarna som SvFF genomför.

Talangutveckling handlar om att en rad fysiska, psykologiska, sociala, taktiska och tekniska förmågor eller egenskaper måste finnas, antingen hos personen eller i omgivningen. För att främja en sådan miljö har Svenska Fotbollförbundet ambitionen att utveckla samarbetet med fotbollsföreningar, grund- och gymnasieskolor i Sverige. Syftet är att diskutera och utbilda om balans mellan fotbollsaktivitet och utbildning.
I projektet finns fyra övergripande mål:

· Att SvFF utvecklar kunskap och stödfunktioner i karriärrådgivning.

· Att SvFF efter projektets slut har utarbetade planer för ungdomars balans mellan skola och fotboll.

· Att ytterligare förbättra möjligheter för balans mellan skola och fotboll. Att aktivt stödja unga spelare att bibehålla en hög förmåga att verka i samhället.

· Att utveckla SvFFs kompetens inom tre områden av karriär rådgivning.

(a) Identifiera och analysera karriärövergångsproblematik inom fotbollen.

(b) Utveckla kompetens att samarbeta med skolor kring kombinationen av studier/yrkesutbildning och fotboll.

(c) Utveckla rådgivningsstöd till personer och organisationer som arbetar med unga fotbollsspelare (exempelvis individuella spelare, föräldrar, landslag, föreningar, distrikten, skolanställda etc).

Utbildningar kommer att framställas för nedanstående grupper med exempelvis följande innehåll:

· fotbollsgymnasier - att förmedla framgång i både idrott och studier.

· föreningar - att bilda stöttande nätverk runt spelaren.

· föräldrar - roll i nätverket runt barnet.

· tränare och ledare - helhetssyn på talangutveckling.

· landslag - förberedelse för krav inom internationell elitfotboll.

· spelare - eget ansvar, självkännedom och utveckling på alla plan.

· andra organisationer eller personer - förmedla och anpassa helhetssyn på talangutveckling i ett brett perspektiv

Foldern "Talangutveckling - ett helhetsperspektiv (pdf-fil - 1,2 Mb)

Information om projektet och utbildningarna ges av:

EYES projektledare Johan Fallby,
Idrottspsykologisk rådgivare, SvFF Utvecklingsenheten.

Telefon: 08-735 95 54

Mobil: 070-417 69 31

E-post: Johan.Fallby@svenskfotboll.se

Kent Nyström
Fotboll i skolan, SvFF Utvecklingsenheten.

Telefon: 08-735 09 54

Mobil: 070-760 09 54

E-post: Kent.Nyström@svenskfotboll.se