Ingen elitlicens för Örebro SK

Svenska Fotbollförbundets Appellationsnämnd beslutade i dag att inte ge bifall åt Örebro SK:s överklagan gentemot Licensnämndens beslut den 8 november. Det innebär att Örebro SK inte erhåller elitlicens för spel i Allsvenskan 2005.

Appellationsnämndens Ove Lindh (ordförande) , Dan Fernqvist (vice ordförande) och Thore Hallbäck står för beslutet. Två ledamöter i nämnden, Bo Finnhammar och Christer Ljungsten, har förklarat sig jäviga och därför inte medverkat. Till sin hjälp har Appellationsnämnden haft auktoriserade revisorn Hans Bredberg, och som sekreterare har förbundsjuristen Ulrika Karlsson fungerat.

Nämndens beslut fattades under fredagen. Under torsdagen hade man ett sammanträde med Örebro SK FK, som då fick tillfälle att ytterligare utveckla sina synpunkter på det beslut som tidigare fattats av Licensnämnden.

Licensnämndens beslut innebar att Örebro inte beviljades licens för spel i Allsvenskan för säsongen 2005. Skälet var att Licensnämnden kommit fram till att föreningen vid den fastställda kontrollbalanstidpunkten den 30 juni 2004 hade ett negativt eget kapital som uppgick till i varje fall 549 000 kronor.

Appellationsnämndens uppgift har varit att efter Örebros överklagande överpröva Licensnämndens beslut mot bakgrund av de synpunkter som Örebro fört fram i sitt överklagande och vid det muntliga förhöret.

Appellationsnämnden har enhälligt kommit fram till att Licensnämndens beslut skall fastställas, trots att man på några väsentliga punkter gör andra bedömningar än Licensnämnden.
De delvis nya argument som Örebro har fört fram räcker enligt Appellationsnämndens mening inte för att ändra Licensnämndens beslut. Örebro har inte lyckats visa att föreningen vid kontrollbalanstidpunkten den 30 juni 2004 hade ett positivt eget kapital.
Örebro SK kan överklaga beslutet inom tre veckor till Riksidrottsnämnden. För att RIN ska ta upp ärendet krävs prövningstillstånd.
Appellationsnämndens beslut (PDF-dokument)
Licensnämndens beslut (från 8 november)