RIN-beslut om ÖSK kommer 18 februari

Riksidrottsnämnden sammanträdde på fredagen för att besluta om hanteringen av Örebro SK FK:s överklagande av beslutet i Svenska Fotbollförbundets appellationsnämnd att inte bevilja föreningen elitlicens. Riksidrottsförbundet (RF) meddelar att beslut i ärendet kommer att dröja till slutet av vecka 7.

Nämnden beslutade att ta upp ärendet i sak vid det sedan tidigare planerade sammanträdet den 2 februari. Man kommer då att behandla de delar som varit föremål för prövning i Fotbollförbundets licensnämnd respektive appellationsnämnd. Därefter sammanträder Riksidrottsnämnden på nytt den 16 februari för att fatta beslut. Beslutet kommer preliminärt att meddelas fredagen den 18 februari.