Årets Förening 2004: Kvarnby IK

Kvarnby IK har av Svenska Fotbollförbundets styrelse utsetts till "Årets Förening" 2004. I motiveringen anges bland annat föreningsdemokratin, bredden i verksamheten, professionell ledarutveckling och anti-drogarbete som skäl till att Kvarnby IK är "Årets Förening".

Inför Svenska Fotbollförbundets 100-årsjubileum rekommenderades organisationer, samarbetspartners med flera att vid eventuell uppvaktning av förbundet göra det i form av ekonomiskt stöd till en fond för det nyinstiftade priset "Årets Förening". Avsikten var att gåvorna till förbundet skulle komma föreningsverksamheten till godo.

Förbundsstyrelsen beslutade att det belopp som inkommit på det speciella gåvokontot ska användas på så sätt att förbundet fr.o.m. jubileumsåret 2004 och i fyra års tid kommer att utse "Årets Förening", som då erhåller 100.000 kronor att använda för utvecklingsarbete i föreningen.
Dessutom erhåller föreningen produkter från Kraft Foods och MalacoLeaf för 50.000 kr i konsumentvärde.

42 ansökningar om "Årets Förening 2004" inkom under fjolåret. Förbundsstyrelsen har utsett skåneklubben Kvarnby IK till "Årets Förening 2004" för sin medvetna förenings- och ungdomssatsning.

Motiveringen:
"Under 2004 har Kvarnby IK:s verksamhet vuxit och innefattar idag cirka 750 medlemmar, ett 75-tal ledare och mellan 25-30 lag per säsong, såväl pojk- som flicklag. Från sommaren 2003 till sommaren 2004 har föreningens alla ledare arbetat fram en "blå tråd", som anger med vilken riktning ungdomsverksamheten ska bedrivs i föreningen. Föreningsdemokrati när den är som bäst.

Den "blåa tråden" anger ramar och riktlinjer för hur ungdomsarbetet i föreningen ska bedrivas, med syfte på förbättring och utveckling av fotbollsfärdigheterna. Men anger också hur man tar hand om individerna, oavsett bakgrund och social status, på bästa sätt.

Kvarnby IK har dessutom satsat på professionell ledarutveckling, inte minst för att få fler tjejer att bli ledare och förebilder. Parallellt med detta har föreningen arbetat fram en anti- drogpolicy, där man engagerat vissa utvalda åldersgrupper och deras föräldrar i föreläsningar om drogernas negativa inverkan på ungdomarna, i preventivt syfte."

Prisutdelningen kommer att ske i samband med Fotbollförbundets årsmöte i Stockholm, lördagen den 19 mars 2005.