Frågor och svar om RIN:s beslut

Vad händer nu med Örebro SK?
Örebro SK har inte beviljats elitlicens, och har fått avslag på överklaganden i två instanser. Därmed gäller Representantskapets beslut om att ÖSK spelar i Superettan säsongen 2005.

Innebär det att Örebro SK har elitlicens för spel i Superettan?
Eftersom ÖSK av fotbollens organ inte har erhållit licens för spel i Allsvenskan, säger våra Tävlingsbestämmelser att klubben ska flyttas ned en division.
Nu får ÖSK, som alla andra klubbar, redovisa att man har positivt eget kapital inför nästa säsong. ÖSK:s kontrollbalansräkning kommer granskas på nytt av Licensnämnden - och den gäller för elitlicens säsongen 2006.

Har Licens- och Appellationsnämnd gjort något fel i granskningen av Örebro SK?
Såväl våra interna organ som Riksidrottsnämnden slår fast att vi har följt bestämmelserna som rör den ekonomiska granskningen av elitlagen. ÖSK:s ombud har kritiserat hur granskningen har utformats och genomförts, men det är en fråga för våra elitföreningar att gemensamt ta ansvar för och besluta om.

Ska granskningen ändras, och hur ska det gå till i så fall?
Som alla andra förändringar av våra bestämmelser sker, och det är den demokratiska vägen. Elitföreningarna, som är de som bett om elitlicens och granskningsförfarandet och dess regler, får inkomma med ett förslag till Representantskapet så får ombuden (41 röster) ta ställning till eventuella förändringar rörande elitlicensen.

Elitlicens-frågan har beskrivits som "SvFF mot Örebro" - hur ser SvFF på det?
Det är nästan ofrånkomligt att en sådan här allvarlig fråga beskrivs och uppfattas som en konflikt mellan två stridande parter. Men Svenska Fotbollförbundet är representanter för alla sina cirka 3.275 föreningar. ÖSK har egentligen vänt sig mot den licens man själva varit med att införa, och mot de regler som elitföreningarna ansett man ska ha i licensgranskningen.
De som ska granska ekonomin är valda av årsmötet, det vill säga av klubbarna själva. Men i debatten som förekommit har det inte altid gått fram. De nämnder som granskar elitlicensen och klubbarnas ekonomi är ideella ledare med ekonomisk kompetens, valda av årsmötet - alltså av fotbollsrörelsen med elitklubbarna inklusive Örebro SK.

Vad hade hänt om RIN fällt fotbollens regler och gett ÖSK rätt?
Konsekvenserna hade diskuterats och beslutats på det extra Representantskap som ska hållas den 20 februari. Representantskapet är det organ som beslutar om fotbollens Tävlingsbestämmelser. Där hade man demokratiskt fått fatta ett beslut om utökning av Allsvenskan eller inte.
Fotbollen är en demokratisk rörelse. Hade RIN som högsta instans gjort bedömningen att vi gjort fel så hade vi fått acceptera det och ändra i våra bestämmelser och/eller i den ekonomiska bedömningsfrågan.

Har SvFF lärt sig något av ärendet?
Ja, självklart. Den ekonomigranskning vi genomför är till för att undvika att föreningarna hamnar i skuldfällan och riskerar att mista elitlicensen. Problemen ska upptäckas i tid och åtgärdas.
Processen har blivit för utdragen i tid i förhållande till besluten i Licens- och Appellationsnämnd. Licensförfarandet måste i fortsättningen vara färdigt innan ordinarie Representantskap som hålls i början på december.

Kan inte SvFF lägga ned elitlicensen och dess granskning?
Nej. Vårt regelverk är i detta avseende en del av fotbollens europeiska regelverk. Ska svenska klubbar spela i UEFA:s tävlingar måste vi ha ett licensförfarande. Många som ifrågasatt vårt regelverk har antytt att vi inte ska ha någon elitlicens alls. Men som medlem i UEFA har vi att hålla oss till samma principer som övriga fotbolls-Europa.

Är utslaget en seger för SvFF?
Absolut inte, det är en förlust för svensk fotboll att Örebro inte kunde erhålla elitlicens. Fotbollens trovärdighet bygger på att vi bland annat sköter vår ekonomi. Däremot är det bra att konstatera att de regler vi infört har följts och tål en tuff och ingående granskning.