Snabbare beslut om elitlicens föreslås

Det extrainkallade Representantskapsmötet hölls på söndagseftermiddagen med samtliga 41 ledamöter närvarande (flertalet per telefon). Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur processen med elitlicens ska kunna skötas snabbare, så att den är klar före ordinarie Representantskap. Förslaget ska läggas fram till årsmötet den 19 mars.
Det extrainkallade Representantskapet avslog också en begäran från Örebro SK, som åberopade särskilda skäl för få spela i Allsvenskan 2005.
Förbundsstyrelsen konstaterade att angående Örebro SK:s elitlicens föreligger beslut från en enig Licensnämnd, en enig Appellationsnämnd och nu också en enig Riksidrottsnämnd om att Örebro SK inte uppfyller de ekonomiska kraven för elitlicens 2005.
Örebro SK hade ställt skrivelser till Repskapet, där man förklarade att man anser att särskilda skäl föreligger för att ÖSK ändå bör få spela i Allsvenskan. På förslag av förbundsstyrelsen behandlas denna begäran av Repskapet, och mötets beslut blev att inga särskilda skäl föreligger.

Förbundsstyrelsen konstaterade att beslutsprocessen runt elitlicensen måste ändras. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att komma med ett färdigt förslag till årsmötet 19 mars, ett förslag som ska se till att samtliga beslut beträffande elitlicensiererna i fortsättningen är avslutad före ordinarie Representantskap i början av december - inklusive eventuella överklaganden.
Representantskapet underströk dock att några beslut om elitlicens inte heller i fortsättningen ska fattas under pågående säsong, utan först efter det att det allsvenska kvalet spelats färdigt.