Hur skall jag som orolig förälder...

...bete mig ang. hjärtscreening av barn och ungdomar?
I tidningarna, radio och TV har det i dagarna diskuterats plötslig hjärtdöd hos unga idrottare. Ämnet har fått sin aktualitet sedan en 8-åring och en 11-åring avlidit under fotbollsträning. Nyligen har European Society of Cardiology föreslagit hjärtscreening av elitidrottare, vilket av pressen kopplats samman med händelserna ovan. Dock avser den Europeiska expertgruppens rekommendationer tävlingsidrottare, och ej barn och motionärer.
Bakgrunden är att det finns registrerat ett antal idrottare som avlidit pga hjärtåkommor. Dessa idrottare har i de flesta fall varit vuxna, vanligen på elitnivå . Enbart sporadiska fall är kända hos ungdomar. Det finns därför liten anledning till oro för symtomfria, idrottande barn och ungdomar. Hälsoeffekterna av regelbunden fysisk aktivitet överväger vida de små risker som finns med idrott.

Men om du som ungdom eller du som förälder till en idrottande ungdom känner oro, hur skall du då göra? Det finns två viktiga saker att tänka på:

  1. Har det förekommit plötslig, oväntad död i släkten?
  2. Har ditt barn känt av yrsel vid ansträngning eller svimmat.

I bägge dessa fall bör du kontakta en barnklinik och få ditt barn undersökt.
Om inte dessa besvär eller denna bakgrund finns föreligger ingen anledning till oro.
Det finns också anledning till att varna för infektioner. En till synes banal "förkylning" med feber och allmän sjukdomskänsla kan någon gång också engagera hjärtat, det har blivit en hjärtmuskelinflammation (Myocardit). Därför skall man inte idrotta när man är sjuk och ha en tillräckligt lång konvalescens innan träning återupptas. Och då bör träningen börja försiktigt och sedan successivt stegras i intensitet. Och man skall aldrig tävla när man har en infektion!
Om du fortfarande är orolig, prata med din läkare om detta.
Med vänliga hälsningar

Mats Börjesson
Med dr och Överläkare i kardiologi
Östra Sjukhuset, Göteborg
Bengt O. Eriksson
Professor emeritus i barnkardiologi
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg