Lagrell går in på sitt 15:e ordförandeår

Lars-Åke Lagrell blev på lördagen omvald som ordförande vid Svenska Fotbollförbundets 101:a årsmöte, vilket innebär att han nu går in på sitt 15:e ordförandeår.
Bengt Madsen, som avböjt omval för att ägna all sin kraft åt Malmö FF, ersätts i förbundsstyrelsen av Kenneth Håkansson, som är ordförande i Landskrona BoIS.

- Vi hade ett mycket framgångsrikt 2004 både sportsligt och ekonomiskt. Fotbollen står stark, även om vi fick en del problem mot slutet av säsongen som vi förhoppningsvis ska kunna förhindra upprepas i framtiden. Kris är ett för starkt ord, men när det gäller våra anläggningar finns mycket att göra, och för vår del hoppas vi kunna fatta beslut om Råsundaombyggnaden i sommar, menade Lagrell när han tackade för förtroendet från fotbolls-Sverige.
Idrottsministern Bosse Ringholm var mötesordförande, och i den fullsatta salen på Norra Latin i Stockholm återfanns Lennart Johansson och Lars-Christer Ohlsson från UEFA, Gunnar Larsson, Karin Mattsson och Hasse Hellquist från RF bland annat.

Det blev som väntat en ordväxling när det gällde Licensnämndens rapport, och den handlade om Örebro SK:s degradering till superettan på grund av ekonomin.
- Vi vädjar till Förbundstyrelsen att de ser över regelverket för Licens- och Appellationsnämnderna. Det vi upplevt i vinter har inte varit bra för fotbollen och mycket obegripligt för gemene man, till och med något av en fars, tyckte Raul Björk, ordförande i Örebro Läns Fotbollförbund.
Men han fick moteld direkt.
- Vi ger Licens- och Appellationsnämnden vårt fulla stöd och anser att Regelverket visat sig hålla fullt ut. Dessutom tycker vi att Förbundsordföranden fått klä skott på ett orättvist sätt när han försvarat de av oss gemensamt fattade besluten, menade Gerhard Sager, ordförande i Västergötlands Fotbollförbund, som gjorde sig till tals för Götalands samtliga fotbollförbund.
När det gäller Appellationsnämndens arbete så beslutade årsmötet enligt förslaget att möjligheten att överklaga till Riksidrottsnämnden stryks. Nämnden ska i framtiden ska bli en slags skiljedomstol, som ska ta slutliga beslut som ej kan överklagas och även i fall som det behövs höra ombud för klagande part.
Inte mindre än 77 medaljörer förgyllde mötet. Av dessa kan bland annat nämnas Olle Blom, Elfsborg, som varit styrelse- och kommittéledamöt sedan 1950 (55 år!) och Bengt Fredriksson, Skiljebo, som varit styrelseledamot i 52 år - båda erhöll förtjänsttecken i guld för mer än 50 år i fotbollens tjänst. Långa applåder följde trotjänarna!