Frågor & svar om plötsliga dödsfall

Mats BörjessonVi har här samlat de vanligaste frågorna som kommit om plötsliga dödsfall och bett cardiologen Mats Börjesson besvara dem.

Vad kan vi säga till oroliga föräldrar och ungdomstränare?
Att de rekommendationer om hjärttestning som nyligen utkommit på europeisk nivå handlar om elitidrottare enbart.
Det finns inga rekommendationer om generella tester av ungdomar på motionsnivå

Om man är orolig - Vad skall man göra, till vem kan man vända sig?
Då det idag ej finns några rekommendationer om generell hjärttestning, behöver man oftast inte vara orolig alls eller vända sig någonstans om man ej har symtom eller ärftlighet för plötslig död t ex.
Om man dock har symtom som konstig hjärtklappning, svimning, andfåddhet eller svår yrsel eller har nära släkting (far, mor, bror, syster) med plötslig hjärtdöd eller annan hjärtsjukdom tidigt, skall man (precis som icke-fotbollspelare) söka sjukvården, och då i första hand sin skolläkare, ev klubbläkare eller primärvårdsläkare.

Är det något generellt man kan göra för att förebygga dödsfallen?
Hjärtundersöka elitspelare har visat sig kunna reducera antalet dödsfall på seniornivå, det är bl a därför undersökningarna nu rekommenderas av Europeiska hjärtläkarföreningen, SvFF och IOK.

När skall man inte idrotta?
Med infektion i kroppen, dvs då allmäntillståndet ät påverkat (vilket kan innebära feber tex, men också muskevärk, HV, diarre mm). Vid hjärtsjukdom avgör doktorer med speciellt intresse av idrott o hjärta om just din åkomma påverkar möjligeheten att spela fotboll (elitspelare).

Varför har dessa dödsfall inträffat? Finns det några tecken som förebådar hjärtproblem?
De dödsfall som inträffat genom åren i samband med fotboll (och annan elitidrott) beror oftast på medfödda hjärtfel. Det rör sig om ca 30-40 tillstånd, sammanlagt omfattande cirka 0,3% av befolkningen. Det absolut vanligaste är sjuklig hjärtförstoring (kardiomyopati) som drabbar cirtka 1/500 perosner dvs 0,2%. Med ett sådant hjärtfel skall man enl rekomm inte elitidrotta.

Hade de kunnat undvikas och i så fall hur?
Om man hade genomfört den föreslagna hjärt-screeningen på alla elitidrottare så hade en hel del av dessa dödsfall kunnat undvikas teoretiskt (men ej alla).

Är det någon typ av träning som är särskilt farlig?
Man vet att riskerna ökar ju mer intensiv träningen/tävlingen är, d v s att elitidrottare med dessa hjärtfel har större risk än motionärer. Det är bl a därför man valt att inrikta sig på seniorer på elitnivå (det andra skälet är resursskäl) inom fotboll och handboll i Sverige.

Finns det något i fotbollens regelverk som bör ändra för att få ner risken för plötsliga dödsfall?
Nej, det skulle möjligen vara att göra dessa hjärtscreeningar obligatoriska. Men ingen regeländring i själva fotbollen.

Om alla ungdomar, teoretiskt sätt, skulle sluta spela fotboll, skulle antalet plötsliga dödsfall då försvinna/minska?
Kanske skulle antalet plötsliga dödsfall hos personer med dessa ovanliga hjärtsjukdomar minska något om man förbjöd ELITFOTBOLL, men samtidigt skulle inaktivitet vara mycket mer skadligt för större befolkningar än de små risker som idrotten medför. Det är betydligt farligare att sitta stilla än att spela fotboll, även som barn.

Finns det några skillnader pojkar/flickor i antalet dödsfall?
Inte några säkra skillnader.