TU beslut den 19 april 2005

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 19 april 2005 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Dulee Johnsson, BK Häcken, Allsvenskan.

Förseelse: anmäld för olämpligt uppträdande.
Påföljd: avstängning under tiden fr.o.m. den 21 april t.o.m. den 25 april 2005, beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning inklusive träningsmatch i fotboll.