Handslaget inriktning år 3

Inför Handslagets tredje år har fotbollsfamiljen gemensamt beslutat att minst var femte krona ska satsas på ledarutveckling - med fokus på etik och moral inom målområdet "Öppna dörrar för fler". SvFF vill att alla vuxna kring våra barn och ungdomar ska vara föredömen och leva upp till fotbollens grundläggande värderingar. Tränare, övriga ledare och föräldrar ska skapa en miljö där barn och ungdomar har roligt och mår bra samtidigt som de spelar fotboll. En miljö med rörelseglädje där pojkar och flickor får lära sig vad som är rätt och fel både på och vid sidan om fotbollsplanen.
En bra ledare känner till barns olika utvecklingsstadier och undviker toppning och resultatfixering i samband med matcher. Det gäller att vi respekterar varandra inom fotbollsfamiljen genom att följa fotbollens regler, respektera domarens beslut, uppmuntra varann till juste spel, heja och stötta vårt eget lag och inte håna motståndarlaget Sammantaget ska vi uppvisa en god stil på och utanför planen. Handslagets mål om att öppna dörrarna för fler, och därigenom få fler barn som rör sig förutsätter utbildade ledare som vet hur man skapar en positiv fotbollsmiljö.
Det är viktigt att föreningarna skapar en policy anpassad efter sin egen verksamhet med utgångspunkt i "Fotbollens Spela, Lek och Lär". Som hjälpmedel för att skapa denna policy erbjuder SvFF den "Pedagogiska väskan"som innehåller pedagogiska metoder i processen att skapa sin egen föreningspolicy.
Satsningar på förenings- och ledarutveckling ska givetvis blandas med satsningar som vänder sig direkt till barn och ungdomar. Glädjande med Handslaget de första åren har varit bredden i alla de föreningsaktiviteter som genomförts.
Under Handslagets år 1 och 2 har svensk fotboll prioriterat flicksatsningar. Vi hoppas att föreningarna fortsätter med detta utvecklingsarbete. Under Handslaget år 1 och 2, har närmare 1 700 handslag genomförts i Sveriges avlånga land. SvFF har via sina distrikt (SDF) fördelat c:a 28 miljoner kronor till föreningarna. År 1 prioriterades flicksatsningar och 58% låg inom detta målområde. År 2 låg tonvikten på flicksatsningar samt förenings- och ledarutveckling.
Läs mer i Handslagets Ansökningsfolder för år 3 (pdf 717 kb)