OBS! Om plötsliga dödsfall inom idrotten

Varje år sker ett antal plötsliga dödsfall inom idrotten. Varje sådan tragisk händelse ger självklart upphov till en rad frågor.
På våra medicinska sidor har vi samlat en omfattande dokumentation kring plötsliga dödsfall inkluderande en "frågor och svar"-artikel av hjärtläkaren Mats Börjesson med särskild adress till oroliga föräldrar och ungdomsledare.
Under rubriken - Information/dokumentation om plötsliga dödsfall
på vår medicinska dokumentsida hittar du alla artiklarna.
Till dokumentsidan