TU-beslut den 4 maj

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid möte den 4 maj 2005 behandlat matchdelegaterna Erik Löfgrens och Rune Nilssons samt domare Jonas Erikssons rapporter om händelser i samband med matchen Assyriska Föreningen - Halmstads BK den 24 april 2005.

Arrangemangsärende nr 12/2005

Yttrande föreligger från Assyriska Föreningen.

TU beslutar
att lämna anmälan mot Assyriska Föreningen utan åtgärd.

TU:s bedömning av ärendet och motivering till beslut föreligger enligt bilaga.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Förbundsstyrelsen, Svenska Fotbollförbundet, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagandet ska ha inkommit senast den 25 maj 2005.

I beslutet deltog Björn Ahlberg, Björn Andersson, Nils-Olof Andersson, Kenneth Carlsson, Annelie Larsson, Leif Lindstrand, Göran Nilsson och Per Ågren

TU:s bedömning i sin helhet