TU beslut 2 juni 2005

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 2 juni 2005 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Lucciano Damianovic, Västerås SK FK, Superettan

Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd:
avstängning under tiden fr.o.m. den 6 juni t.o.m. den 13 juni 2005, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna. Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning inklusive träningsmatch i fotboll.