TU beslut 8 juli 2005

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 8 juli 2005 fattat beslut i följande ärenden.

Peter Holm, Väsby United, Superettan.

Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd:
avstängning vid ett matchtillfälle nämligen matchen den 17 juli 2005. Exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.