TU beslut 24 oktober 2005

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 24 oktober 2005 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Bobo Bola, Landskrona BoIS, Allsvenskan.

Förseelse: utvisad för grov förseelse
Påföljd:
avstängning vid ett matchtillfälle nämligen matchen den 26 oktober 2005, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.