Förslag till seriesammansättning 2006

Nu finns ett förslag till sammansättning av förbundsserierna 2006 (div 1-3 herrar och div 1-2 damer).
Förslaget är utsänt på remiss till distriktsförbunden som har fram till 16 november på sig för att yttra sig.
Den definitiva seriesammansättningen 2006 kommer att beslutas av Representantskapsmötet den 3 december och publiceras på svenskfotboll.se den 5 december.
Förslagen (pdf)
Div. 1 - 3 herrar
Div. 1 - 2 damer
Se även:
Om det nya seriesystemet 2006