Höstnyheter i Förlaget

Svenska Fotbollförlaget presenterar under hösten en rad nya titlar.
Idrottens föreningsrätt
av Krister Malmsten & Christer Pallin
i samarbete med Norstedts Juridik
leveransklar ca 1 nov

Den första samlade framställningen om föreningsrätten inom idrotten (andra upplagan). Boken riktar sig i första hand till landets idrottsledare på alla nivåer men är även till hjälp för jurister.
Detta behandlas bland annat: Hur man bildar en förening - Utformning av föreningsstadgar - Medlemmars rättigheter och skyldigheter - Årsmöte - Val av styrelse - Styrelseledamöters personliga ansvar - Revisorer och valberedning - Hur man överklagar beslut - Avtal med tränare och idrottsutövare - Idrotts-AB.
Malmsten är chefsjurist hos SvFF och ordförande i Riksidrottsnämnden. Pallin är chefsjurist hos RF och sekreterare i Riksidrottsstyrelsen.
"Sila snacket"
av Gerhard Sager
leveransklar ca 1 nov
Under senare år har språkbruket förråats och försämrats både på idrottsplatsen och i skolan, liksom i samhället i övrigt. Nya svordomsvanor får genomslag även på fotbollsplanen, där antalet bestraffningar (varningar, utvisningar, avstängningar) ökar i åldrarna 12-20 år.
Ledare, spelare, publik m fl i fotbollens värld använder allt oftare ett oacceptabelt språkbruk - ett språk späckat med svordomar, könsord och kvinnoförnedrande uttryck.
Sila Snacket är avsedd att belysa användningen av de s k fula orden i språket, d v s hur de används på idrottsplatsen, i skolan och ute i samhället av både barn och vuxna. Häftet vill få oss att tänka till och hyfsa vårt språkbruk i ett samhälle där vi vill att respekt, kamratskap och allmänt hyfs är ledorden i stället för hat, könsförnedring och respektlöshet.
Sila Snacket går inte ut på att få folk att sluta svära. Svordomar är ett naturligt inslag i alla språk, och har en given plats även i svenskan. Men vi måste inse effekterna av att använda fula ord och i stället skapa en trevligare stämning i umgänget mellan människor.
Sila Snacket är framtagen av Svenska FotbollFörlaget och tar därför sina exempel och diskussions-punkter från fotbollens värld. Dock kan fotbollsplanen och fotbollslaget bytas ut mot andra idrottsplatser och andra lag eller mot skolan och skolkamrater. På så sätt kan den viktiga diskussion som förs i häftet föras upp på ett mer allmänt plan i det svenska samhället.
Ladda ner studieplan (PDF-dokument, 117 kB).
Vett och etikett för idrottsföräldrar
av Anneli Wikman och Titti Werner
publicerad
Någonting händer med många av oss föräldrar när vi ser våra barn tävla.
Plötsligt kan sansade vuxna förvandlas till adrenalinstinna vildar som skriker och tjoar som om det vore VM-final, när det är match mellan 8-åringar i kvartersserien.
Det handlar om allt från en blick som säger att prestationen inte är tillräcklig till att skrika, DOMARJÄVEL åt den 15-åriga domaren mitt under pågående match. Det är vuxna som tvingar barnen att delta fast de inte vill och medvetet eller omedvetet försöker uppfylla sina egna drömmar genom barnen.
Åtta av tio barn tycker trots allt att deras föräldrar sköter sig ganska bra, men var femte pojke mellan 8 och 12 år känner en negativ press från sina föräldrar i samband med idrott.
- Vi har försökt undvika pekpinnar och vill i stället att boken ska vara en väckarklocka för alla föräldrar till idrottande barn. Vi tror att många kommer att känna igen både sig själva, och andra vuxna när de läser boken. Detta handlar inte alls bara om de riktiga avarterna utan om vardagshändelser som de flesta av oss gör sig skyldiga till.
I boken varvas goda och dåliga exempel ur verkligheten med forskning och fakta om barn och idrott. Den kan med fördel användas som studiematerial i en föräldragrupp, men kan lika gärna läsas hemma i soffan - eller varför inte ge den till någon som behöver.
Ladda ner Studieplan.
Fotbollens tränarträffar
av Calle Barrling, Peter Landström, Staffan Lindmark & Tommy Andréason
leveransklar ca 1 nov
Alla är vi överens om att tränaren har en av de viktigaste funktionerna i en förenings utveckling. En tränare får möjlighet och förmånen att kunna påverka barn och ungdomar såväl som seniorer när det gäller attityder, normer och värderingar, inte bara inom utan även utanför fotbollens värld.
En tränare utvecklas genom erfarenhet från sitt eget arbete med de aktiva, men även genom fortbildningar, genom att titta på andra lag än sitt eget, genom litteratur, på konferenser m. m. Många gånger glömmer vi bort det som ligger närmast till hands, nämligen att utbyta erfarenheter med de tränare som finns inom den egna föreningen.
Fotbollens tränarträffar är tänkt som ett hjälpmedel i dialogen mellan föreningens tränare, där de kan utbyta tips och idéer, lära av varandra, planera, diskutera fotboll och inte minst lära känna varandra som personer.
Föreningspolicy
Att föreningens tränare behöver träffas flera gånger under året, diskutera och samarbeta på olika sätt är en självklarhet som med fördel tas med i föreningens policydokument. När nya tränare kommer till föreningen, är det bra att visa vilket arbetssätt förening har.
Kännetecken för en "levande" policy är att
- medlemmarna känner till den
- medlemmarna följer den
- styrelsen är väl insatt i och stöttar policyarbetet
- policyn följs upp, utvärderas och revideras
I Fotbollens tränarträffar, som i första hand vänder sig till ungdoms- och seniortränare (verksamma från 13 år och uppåt), tar vi upp ett antal områden där ni kommer att föra diskussioner som utvecklar det egna kunnandet, höjer tränargruppens kompetens, utvecklar föreningen och sist men inte minst kommer spelarna till godo.
Sex huvudområden finns:
1. Att möta och leda sig själv
2. En förening i varje by
3. Mötet med spelarna
4. Spelaren i centrum
5. Hur ska vi spela?
6 Vilka når längst?
Utöver dessa träffar finns följande teman som kan vara intressanta att komplettera med:
A Analys av säsongen som gick
B Etik- och moralfrågor
C Kostens och vätskans betydelse
D Förebygga och behandla skador
E Mental träningslära
F Träningsmetodik
G Träningspasset
H Spelsystem och taktik
I Eget tema
Tematräffarna väljs i den ordning och omfattning som engagerar mest och bäst passar era syften.
Spelarutveckling ett helhetsperspektiv
av Johan Fallby
leveransklar inför julen
I boken redogörs för ett idrottspsykologiskt helhetsperspektiv på spelarutveckling och karriärövergång som kompletterar kunskap kring fysik, teknik och taktik.
"Spelarutveckling: ett helhetsperspektiv" utgår från fotbollen, men är lika aktuell i andra idrotter och i skolans värld. Karriärövergångar sker i alla miljöer och under hela livet, men boken fokuserar på föreningar, föräldrar, kamrater, skola och förbund och deras samordning av resurser för att optimera miljön kring idrottaren. Spelarens nätverk ska vara involverat i stöd, uppmuntran och utmaningar.
Bland annat diskuteras frågor kring talangbegreppet, karriärövergång, idrottarens personlighet och resurser, ledarskap och tränarens situation, föräldrars roller, skolans betydelse samt integration mellan skola och idrott.
Dessutom ges exempel på karriärövergångar och hur problem kan bemötas genom att se till helheten hos personen. "Spelarutveckling" ger många exempel på hur idrottare kan förbereda sig för en lång karriär i elitidrotten, men också hur den personliga och akademiska utvecklingen ska främjas parallellt.
Målinriktat ledarskap och organisationsarbete
av Annika Grälls & Tomas Ekman
leveransklar ca 15 nov
Nyckeln till framgång! Kommunikation och gemensamma mål är viktigt. Mycket av arbetet sker kollektivt, för att det ska fungera krävs individuellt ansvar. Det gäller att hela tiden göra sitt bästa som spelare och att som ledare uppmuntra och komma med konstruktiv kritik.
Ett fungerande lag behöver en erfaren ledare med förmågan att se olika spelares kvaliteter och svagheter. Skaffa en så stor verktygslåda som möjligt.
Boken tar upp och ger tips till tränare, styrelser om vad som sker i klubbrum, i kontakten med kommuner, spelare, assisterande tränare, media m.fl. Exempel från bl.a. KIF Örebros satsning med hjälp av Pia Sundhage.
Ladda ner Studieplan (PDF-dokument, 266 kB)