Nationalarenan privatfinansierat nybygge

WSP Arkitektur - Berg Arkitektkontor - HOK Sport - Roman Wosniak ArkitekterEtt nybyggt Råsunda för nationalsporten fotboll med plats för 50.000 åskådare och vid konserter med plats för 57.000 åskådare, är huvudalternativet av de alternativ som svenska fotbollens projektgrupp för ny Nationalarena har utrett. När arenan står klar innebär det en milstolpe i svensk fotbolls historia - och en mötesplats i högsta europaklass!
Projektgruppen, som leds av Stefan Holmgren på uppdrag av den svenska fotbollsrörelsens ordförandekonferens i juni, fick idag stöd av en enig Rikskonferens som hållits i Uppsala.
Det står nu helt klart att nybygget är fullt genomförbart: såväl tekniskt, logistiskt som finansiellt. Finansieringen av nationalarenan säkerställs dels av arenans löpande intäkter, dels av byggrätter som Solna Stad är beredda att släppa fram i anslutning till nationalarenan.
Samtidigt har det under arbetet med "Solna City-projektet" allra senaste tiden framkommit att det kan finnas bättre alternativ för etableringsplatsen i Solna än där den nuvarande arenan ligger. Bättre för fotbollen och projektets ekonomi samt bättre för Solna Stad.
Dessa alternativ kommer nu omgående att undersökas av Solna Stad och fotbollens projektgrupp. Alla faktaunderlag ska finnas klara i samband med Svenska Fotbollförbundets årsmöte den 1 april, där genomförandebeslutet tas.
Stockholms Stad har i brev till förbundet meddelat att man inte har för avsikt att deltaga med ekonomiska resurser i en ny nationalarena i Solna, en ståndpunkt som varit väl känd för svensk fotboll under en längre tid men som är beklaglig med hänsyn till projektets stora regionala betydelse.
Fakta om nya nationalarenan
Färdigbyggd 2010
Publikkapacitet fotboll: 50.000. Konsert: 20.000-57.500
Säsong
Året runt - hela arenan är uppvärmd och har öppningsbart tak.
Utformning
Uppfyller FIFA:s och UEFA:s tekniska rekommendationer för fotbollsarenor. Planstorleken och måttet på det öppningsbara taket är 68 x 105 meter, takhöjden är 33 meter.
Finansiering: privat
Evenemang
Fotboll: landskamper, allsvenskan, cupmatcher, cupfinaler. Konserter, stora evenemang.
Målsättning
Europas mest moderna arena för fotboll, konserter, och stora evenemang. Första verksamhetsåret: 40 stora evenemang med 1,2 miljoner besökare.
Övriga faciliteter
Hotell med >200 rum. Restauranger, varav den största med plats för 2.000 gäster. Kongress- och konferenslokaler.
WSP Arkitektur - Berg Arkitektkontor - HOK Sport - Roman Wosniak Arkitekter

Se även tidigare artiklar i ämnet:

Förprojektering inleds av nya nationalarenan (2005-07-07)
Rikskonferensen om ny nationalarena (2004-12-04)
Upprop för en modern nationalarena (2003-07-05)
Råsundas historia
Solna Stads programförslag för Råsunda fotbollstadion (del av Solna Stads vision för Solna City)
WSP Arkitektur - Berg Arkitektkontor - HOK Sport - Roman Wosniak Arkitekter