Representantskapsmötet 2006 i Uppsala

Årets Rikskonferens och Representantskapsmöte kommer att hållas i Uppsala. Rikskonferensen äger rum fredagen den 8 december med start kl 13.00 och Representantskapsmötet följer på lördagen den 9 december 09.00-12.00.