Annelie Larsson föreslås ta styrelseplats

Omval av Lars-Åke Lagrell. Nyinval av Annelie Larsson, Värmlands Fotbollförbunds ordförande.
Så ser valberedningens förslag ut inför SvFF:s 102:a årsmöte på lördagen.

Valberedningen och dess ordförande Lennart Johansson har nu lagt sitt förslag till ny styrelse inför förbundsmötet, och föreslår där omval av förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell, som om han blir vald går in på sitt 16 år som ordförande i Svenska Fotbollförbundet.

Det är omval på alla platser utom en. Mats Aronsson har avböjt omval och hans ställe föreslås Värmlands Fotbollförbunds ordförande Annelie Larsson ta.

-Blir jag vald så ser jag det som en fantastisk chans, det är bara häftigt att bli tillfrågad och det innebär att jag måste ha gjort något bra som gör att de vill föreslå mig till Förbundsstyrelsen. Det är jag stolt över.

Annelies hjärtefrågor är Föreningsutveckling och ungdomsfrågor. Hon har en bakgrund i Karlstadsklubben Qbik, som spelare (slutade 1989) och ledare. Hon är inne på sitt tredje ordförandeår i Värmland där hon valdes in i styrelsen 1996 efter att ha varit adjungerad sedan 1994.

-Fotbollen står sig stark i Sverige. Vi är en spegling av samhället i stort och har en del att jobba med när det gäller etik&moralfrågor, men det är vi inte ensamma om. Vi har så många spelare och ledare som gör ett fantastiskt jobb och det är lätt att de få som förstör skymmer det otroliga jobb som läggs ned i fotbollens olika organisationer över hela landet, säger Annelie.

Förbundsstyrelsen utses av förbundsmötet och föreslås av valberedningen att få följande utseende fram till Förbundsmötet 2007:
Förbundsordförande: Lars-Åke Lagrell, Växjö (omval).
Förste vice förbundsordförande: Björn Ahlberg, Vikbolandet (omval).
Andre vice förbundsordförande: Susanne Erlandsson, Haverdal (omval).
Övriga ledamöter: Annelie Larsson, Karlstad, nyval. Kenneth Håkansson, Landskrona, Gillis Persson, Motala och Börje Sandgren, Umeå har alla ett år kvar på mandatperioden.

Generalsekreterare samt adjungerad ledamot av förbundsstyrelsen: Sune Hellströmer, Lidingö.
Förbundsrevisorer: Torbjörn Backvall (omval), Hans Bredberg (omval).

Revisorsuppleanter: Juha Okasamaa (omval), Ola Spinnars (omval).
Licensnämnd: Ordförande: Kenneth Tallinger (omval), vice ordförande: Richard Johnsson (omval).

Appellationsnämnd: Ordförande: Göran Lambertz (omval), vice ordförande: Dan Fernqvist (omval).