Delbeslut för elitlicenser säsongen 2007

Vid Svenska Fotbollförbundets Licensnämnds möte den 18 april kunde glädjande nog konstateras att den svenska elitlicensen fortfarande innebär att det stora flertalet av föreningarna har en ekonomi i balans, och endast ett fåtal redovisar negativt eget kapital. Elitlicensen omfattar klubbar i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan.

Licensnämnden beslutade att den stora merparten av föreningarna klarat elitlicensprövningen avseende kravet på det egna kapitalets storlek utan åtgärd, d v s hade positivt eget kapital eller noll i eget kapital per sista december 2005.

Licensnämnden beslutade vidare vid detta möte godkänna de inlämnade handlingsplanerna, för att nå minst noll i eget kapital vid årets slut, för Falkenbergs FF, Jönköpings Södra IF, Qviding FIF och Umeå FC i Superettan. Detta innebär att dessa föreningar ej riskerar ett degraderas p g a otillräckligt eget kapital inför säsongen år 2007. De antecknas dock på en bevakningslista för uppföljning av bokslut år 2006 och licensprövning inför säsongen år 2008.

Licensnämnden konstaterade vidare att Malmö FF Dam och Sunnanå SK, som under år 2005 arbetat under en handslingsplan, inte klarat att nå minst noll i eget kapital den sista december 2005, och därför skall lämna in periodiserade bokslut per den 31 augusti till Licensnämnden.

Licensnämnden beslutade slutligen att bordlägga ärendet Örgryte IS. Örgrytes handlingsplan kommer att tas upp på Licensnämndens kommande möten.

Beslut angående beviljande av elitlicens för säsongen 2007 tas av Licensnämnden senare i höst efter det att klubbarna genomgått kontroll av att de per den 31 augusti inte har några klara och förfallna skulder avseende betalningar av skatter och allmänna avgifter samt betalningar till SvFF, SDF och annan förening.