TU beslut 24 april 2006

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 24 april 2006 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Bernt Hulsker, AIK, Allsvenskan

Förseelse: anmäld för grov förseelse
Påföljd:
avstängning vid ett matchtillfälle nämligen matchen den 27 april 2006, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.