TU beslut 14 juni 2006

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 14 juni 2006 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

David Elm, Falkenbergs FF, Superettan

Förseelse: anmäld för grov förseelse
Påföljd:
avstängning vid ett matchtillfälle nämligen matchen den 18 juni 2006, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.