TU beslut 30 juni 2006

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har per capsulam den 30 juni 2006 fattat beslut i följande ärende.

Bestraffningsärenden

Håkan Söderstjerna, Landskrona BoIS, Superettan

Förseelse: anmäld för grov förseelse
Påföljd:
avstängning vid ett matchtillfälle nämligen matchen den 3 juli 2006, exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.