TU beslut 15 augusti 2006

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 15 augusti 2006 fattat beslut i följande ärenden.

Bestraffningsärenden

Brima Koroma, Kalmar FF, Allsvenskan

Förseelse: anmäld för grov förseelse
Påföljd:
avstängning vid ett matchtillfälle nämligen den 19 augusti 2006 exklusive den automatiska avstängningen enligt tävlingsbestämmelserna.

Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning inklusive träningsmatch i fotboll.

Pablo Pinones-Arce, Hammarby, Allsvenskan.

Förseelse: anmäld för ojust spel
Påföljd:
avstängning under tiden fr.o.m. den 22 augusti t.o.m. den 28 augusti 2006. Beslutet avser deltagande i tävling och uppvisning inklusive träningsmatch i fotboll.
Beslutet i sin helhet (PDF-dokument, 36 kB)