Alla beslut och ändringar som rör fotbollens Tävlingsbestämmelser tas av Representantskapsmötet

Svensk fotbolls tävlingsbestämmelser diskuteras och klubbas igenom på det Representantskapsmöte som fotbollsrörelsen genomför varje år i december. Representantskapet hålls i år i Uppsala och äger rum lördagen den 9 december. Totalt finns det 45 röstberättigade ledamöter på mötet.

Alla organisationer inom fotbollsrörelsen kan lämna in motioner med förslag till ändringar i tävlingsbestämmelserna före den 1 september. En motion finns för årets Representant-skapsmöte att behandla. Den kommer från Stockholms Fotbollförbunds ordförande Sune Reinhold och rör farmarklubbssystemet.
Två andra frågor har under hösten vållat stor uppmärksamhet och diskuterats flitigt i förhållande till SvFF:s tävlingsbestämmelser. Det är dels poängavdraget, som infördes 2005, och dels antalet lag i och spelform för Damallsvenskan. Det finns ingen motion inlämnad kring dessa frågor till Representantskapet och Förbundsstyrelsen har inte heller fått några förslag i dessa frågor.
Frågan om poängavdrag behandlades på Representantskapet i Uppsala december 2004 (då fanns 41 röstberättigade ledamöter).
Utdrag ur protokollet, Representantskap 2004