Representantskapet 2004

Utdrag ur protokoll från Svenska Fotbollförbundets Representantskap i Uppsala 4 december 2004.

PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Fotbollförbundets Representantskap
Dag och tid: lördagen den 4 december 2004 kl. 09.00-12.15
Plats: Folkets Hus, Uppsala
Närvarande: se förteckning i § 3
§ 1 Sammanträdets öppnande

Förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell hälsar Representantskapets ledamöter och övriga närvarande välkomna till 2004 års ordinarie representantskapsmöte samt förklarar sammanträdet öppnat.
...
Förbundsordföranden redogör därefter för den positiva publikutvecklingen i Allsvenskan, Damallsvenskan och Superettan under senare år.
Under genomgången av tävlingsåret framhålls vikten av ett fortsatt aktivt arbete för att förebygga ordningsstörningar i samband med matcher inklusive en fortlöpande översyn av tävlingsbestämmelserna i aktuella delar. Vidare betonas betydelsen av underhandskontakter med Justitiedepartementet beträffande ytterligare lagstiftningsåtgärder avseende ordningsstörningar.
...
§ 3 Upprop
Närvarokontroll genomförs och antecknas följande närvarande och röstberättigade:
a. Ledamöter av Representantskapet
från Förbundsstyrelsen
Förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell
Vice förbundsordförande Bengt Madsen
Förbundsstyrelseledamöterna Björn Ahlberg
Mats Aronsson
Susanne Erlandsson
Gillis Persson
Börje Sandgren 7
av distrikten valda ledamöter för
Blekinge FF Håkan Johannesson (ersättare)
Bohusläns FF Jan Öster
Dalarnas FF Lars Norman
Dalslands FF Ingemar Carlsson
Gestriklands FF Lars Carlson
Gotlands FF Hans Rosengren
Göteborgs FF Bert Andersson
Hallands FF Björn Andersson
Hälsinglands FF Kenneth Carlsson
Jämtland/Härjedalens FF Leif Nilsson
Medelpads FF Lars-Erik Öberg
Norrbottens FF Tore Johansson
Skånes FF Göran Nilsson
Smålands FF Håkan Danielsson
Stockholms FF Sune Reinhold
Södermanlands FF Thomas Larsson
Upplands FF Jan Hellström
Värmlands FF Annelie Larsson
Västerbottens FF Sam Ersson
Västergötlands FF Håkan Svensson
Västmanlands FF Tomas Eklund
Ångermanlands FF Berndt Lindström
Örebro läns FF Raul Björk
Östergötlands FF Kjell Augustsson 24
av Föreningen Svensk Elitfotboll valda ledamöterna
Henrik Appelqvist (suppleant)
Kenneth Håkansson
Benno Lindblom
Leif Lindstrand
Bo Lundquist
Ronny Magnusson
Jan Nilsson (suppleant)
Sture Svensson 8
av Elitföreningen Damfotboll valda ledamöterna
Nils-Olof Anderson
Ing-Britt Lindberg 2
Noteras att antalet röstberättigade ombud är 41
Anmält förhinder
Kenneth Karlsson, Blekinge FF samt Ove Lindqvist och Bengt Sjöholm, SEF.
...
§ 4 Val av sammanträdets funktionärer
Förrättas val av sammanträdets funktionärer och utses därvid
till ordförande Förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell
till sekreterare Generalsekreteraren Sune Hellströmer
till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och tillika rösträknare Ingemar Carlsson, Dalslands FF och Leif Lindstrand, SEF.
...
5.7 Tävlingsbestämmelserna 2005
Börje Sandgren hemställer på Förbundsstyrelsens vägnar
att Representantskapet fastställer tävlingsbestämmelserna i enlighet med förslaget och under mötet fastställda justeringar, att gälla fr.o.m. 2005-01-01, samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att göra erforderliga redaktionella ändringar i tävlingsbestämmelserna.