Svensk fotboll står bakom Lennart Johansson

Manifesto of Lennart Johansson - Securing a Legacy for the FutureSom svenskfotboll.se tidigare berättat ställer UEFA-ordföranden Lennart Johansson upp till omval för en ny femårsperiod. I slutet av juni lämnade Svenska Fotbollförbundet in den formella nomineringen av Lennart Johansson till UEFA.
SvFF stöttar naturligtvis Lennart Johanssons kandidatur och kampanjen "Manifesto of Lennart Johansson - Securing a Legacy for the Future" inför valet som sker vid UEFA-kongressen i Düsseldorf i slutet av januari.

Under Lennart Johanssons 16 år vid ledningen av UEFA och FIFA (vicepresident) har fotbollen utvecklats enormt. Tillkomsten av UEFA Champions League, tv-utvecklingen och nya medier har inte minst satt fotbollen i helt nya ekonomiska sammanhang än för 16 år sedan. När Johansson tillträdde hade UEFA 32 medlemsländer och omsatte ca en halv miljard kronor. I år har nationerna ökat till 52 stycken och omsättningen till tolv miljarder.
Läs tidigare artikel med utdrag ur intervju med Lennart Johansson gjord av Cars Stenfelt
ur Svensk Elitfotboll/SEF-aktuellt nr 3 2006
Ladda ner hela kampanjfoldern (PDF-dokument, 1,0 MB)
(Pdf-fil 1 MB)