60 miljoner satsas på elitprojekt 2007-2010

Svensk fotboll tog i helgen det slutliga beslutet om ett elitprojekt för de närmaste fyra åren.

Tre huvuddelar ingår: elitklubbarna, tränarutbildningen, spelarutbildningen.

Spelarutbildningens syfte är att fler talanger ska komma fram och förädlas, så att våra elitklubbar stärks i den internationella konkurrensen och på sikt gynnar det även landslagen.

Runt nyåret ska 12 Riksinstruktörer anställs, varav tio placeras regionalt och två centralt Under 2007 tillkommer 48 spelarutbildare i de 24 Distrikten

Herrelitprojektet i övrigt omfattar, precis som Damelitprojekt en genomgång och förstärkning av tränarutbildningen och elitklubbarnas organisation. Totalt satsas cirka 60 miljoner kronor, varav en stor del för kostnaden 2007 kommer från överskottet från årets VM-deltagande.