Hårdare regler mot diskriminering

All form av diskriminering kommer att kunna beivras i svensk fotboll framöver. Det var ett annat av de besluten som Representantskapet fattade på lördagen i Uppsala.

16 lag i Allsvenskan! Det innebär att Teddy Lucics Häcken och Tomas Backmans Öster får stora möjligheter att återta sin status som allsvenska föreningar.

På annat ställe på hemsidan kan ni läsa om den utökade allsvenskan från och med säsongen 2008.

Här är en del av besluten i övrigt:
Homegrown players
UEFA har tagit beslut om att successivt se till så att fler egna spelare släpps fram inom de olika föreningarna, så kallade egna produkter, i UEFA:s tävlingar. Samtidigt har man uppmanat medlemsförbunden att vidta åtgärder nationellt. Utvecklingen, i hela Europa, de senaste åren är att allt fler spelare med utländsk bakgrund tar plats i de olika ligorna.
Representantskapet antog Förbundsstyrelsens förslag om att minst sju spelare av de 16 på spelarförteckningen i lagen i Allsvenskan, Superettan, Div.1 och Damallsvenskan ska ha varit registrerade för en svensk förening under minst tre år under levnadsåren 15-21 år, oavsett nationalitet. Om färre än två deltagit i spel ska föreningen anses ha spelat med okvalificerad spelare.
Nej till ändrad Farmarklubbsverksamhet
Det blev nej till Sune Reinhold, Stockholms FF, som hade lämnat in en motion rörande Farmarklubbsverksamheten. Reinhold menar att dagens system tillkommit för att ge lag i landsbygden överlevnadsmöjlighet, men att den inte fungerar i Stockholmsfotbollen. Han menar att även farmarlagens mål nu har blivit att vinna serier i stället för att ge yngre spelarna chansen att utvecklas.
Men Representatskapet gick på Förbundsstyrelsens linje och avslog motionen.

Ingen pyroteknik på arenorna från och med 2007?Klart: helt förbud mot pyroteknik
Det blev ja till att säga nej till all form av pyroteknik i samband med matcher. Arrangerande förening kommer inte att få ansöka om tillstånd för pyroteknik 2007.
Planbelysning Superettan 2008
Från och med säsongen 2008 ska även Superettans anläggningar ha planbelysning.
Hårda tag mot diskriminerande företeelser
All missaktning av folkgrupp eller annan anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion ska ådömas straffavgift eller anmälas för bestraffning. Samma sak med föreningar vars supportrar gör sig skyldiga till diskriminerande handlingar. Här kan straffet bli att man får spela en eller fler matcher utan publik och det kan, i exceptionella fall, kombineras med poängavdrag.
Övrigt:
Ledare, tränare eller andra funktionärer som under match gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas från bänken och anmälan ska skickas till TU och respektive SDF. Och avvisade personer ska stå över i samma tävlings nästkommande match. Eventuellt kan ytterligare bestraffning ges.
Spelare, ledare eller funktionärer som offentligen i tal eller skrift misskrediterar FIFA, UEFA, SvFF eller till SvFF anslutna organisationer kan ådömas straffavgift eller anmälas till bestraffning.