Bra riksdagsmöte om fotbollens säkerhet

Representanter från fotbollsrörelsen träffade på tisdagskvällen tio riksdagsledamöter representerande samtliga partier förutom fp och mp. Flertalet var ledamöter i kultur- och justitieutskotten. På dagordningen: fördjupning om fotbollens säkerhet.

Fotbollens presentation gjordes övergripande av förbundsordförande Lars-Åke Lagrell.
- Det blev ett bra möte, vi fördjupade oss i vissa saker, kommenterade Lars-Åke.
Därefter förtydligade SEF:s ordförande och Djurgårdens ordförande Bosse Lundqvist om de behov som finns av ändrad lagstiftning och varför det brådskar.
Henrik Koch, AIK:s säkerhetschef, gav sedan en beskrivning av klubbarnas konkreta arbete vad gäller säsongsupplägg, planering samt hur en derbymatch genomförs till såväl innehåll som resurser vad gäller säkerhet. Det upplevdes som om det gav mycket nytt för de närvarande.
Därefter kom Ulric Jansson från Fryshuset och presenterade fotbollsalliansens arbete och gav en inblick i vad det är för personer som deltar i de vålds- och ordningsstörningar som sker. En inblick i en i mångt och mycket främmande och obegriplig värld för många normala idrotts och fotbollsvänner.
Det var ett uppskattat möte och man sasig fått en fördjupning och bättre inblick i situationen.
- Det rådde också en klar inställning att detta är ett samhällsproblem och inte något vi inom fotbollen kan lösa på egen hand, vilket tidigare var en allmän uppffattning. Samhället och fotbollen måste gå hand i hand för att lösa problemen, och med dagsaktuella frågor säger Sune Hellströmer, SvFF.s generalsekreterare.
Kanske ett litet steg framåt har tagits på den långa vägen att åstadkomma resultat i den här frågan?