Pyroteknik livsfarligt på arenorna

Föreningen Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet har infört totalstopp för pyroteknik på våra elitarenor.
- Vi måste få folk att inse de stora riskerna. Frågan om pyrotekniken är viktig. Många inser inte hur farligt det är med till exempel bengaler, säger Sture Svensson, ordförande i SEF:s Elitevenemangsgrupp.

Från och med årets säsong råder totalförbud mot pyroteknik.

Från och med år 2007 bannlyses all form av pyroteknik på fotbollsarenorna i Sverige. Orsaken är den stora risken för personskador, inandning av giftiga gaser och omfattande brandrisk. Enligt Räddningsverkets experter är läktare det absolut mest olämpliga stället att tända, hålla eller skjuta olika former av fyrverkeripjäser eller bengaler. Räddningsverket ger SEF och SvFF fullt stöd i beslutet:
- Problemet om man skjuter fyrverkerier från läktare och liknande är att man inte har någon som helst koll på var sakerna hamnar. Ofta inte heller mot vad man egentligen skjuter eller var pjäsen hamnar. Fotbollsarenan är en osedvanligt olämplig plats att skjuta fyrverkerier ifrån. Så det är väldigt förnuftigt att överhuvudtaget inte tillåta sådant här inne på arenorna, förklarar Lars Synnerholm på Räddningsverkets enhet för brandfarliga och explosiva varor. Nu gäller det att se till att förbudet efterlevs.
- De möjligheter klubbarna har, är att stänga av supportrar upp till två år om de inte följer reglerna som gäller inne på arenan. Och det är arrangören, det vill säga klubbarna som tillsammans med arenaägarna, sätter reglerna. Efterlevs avstängningen inte kan påföljden bli tillträdesförbud, som beslutas av åklagare, fortsätter Sture Svensson.
- Dessutom är det intressant att Rikspolisstyrelsen i sitt yttrande nyligen till Justitie-departementet om den eventuellt kommande huliganlagstiftningen har gått längre än fotbollen. Man vill göra det olagligt att överhuvudtaget använda pyroteknik i folksamlingar - inte bara vid fotboll - eftersom det medför så stora risker.
Svensk elitfotboll lägger ner mycket energi på att stoppa ofoget.
- Man måste inse att det aldrig går att kontrollera bort det helt. Det är nödvändigt att få supportrarna att inse riskerna med det här. Vi stoppar ju inte detta för att vara dumma, utan för att vi är jätterädda att det ska hända någonting, betonar Sture Svensson.
Elitevenemangsgruppen arbetar med en rad idéer.
- En väg att gå kan vara att underlätta för tifon. Det finns ju bra alternativ, till exempel konfettikanoner, som ger en trevlig inramning. Rök och sådant skapar bara oro. Fotbollsklubbarna måste samarbeta mer med supporterklubbarna för att hitta andra, ofarliga men lika spännande sätt att skapa stämning vid matcherna, slutar Sture Svensson.