"Bra andrasteg - men helst redan till nyår"

Bra för fotbollen. Tydliga, klara och hårda regler - som 99 procent av alla som älskar att se på fotboll ställer upp på.
- Men vi vill att de nya lagarna träder i kraft redan 1 januari 2009, säger Föreningen Svensk Elitfotbolls ordförande Bo Lundquist.
<P>SvFF:s generalsekreterare Sune Hellströmer kommen- terar lagförslaget, liksom även Bo Lundqvist, SEF, och justitieminister Bea- trice Ask.</P>Fotbollsrörelsen blev positivt överraskad av Per Lindqvists promemoria, framförallt i den delen som handlar om innehav och användande av pyrotekniska produkter.
- Det är en väsentlig skärpning och en viktig åtgärd för att förbättra säkerheten för alla som kommer till våra matcher.  Det är också en bra signal att Regeringen gått ganska snabbt fram, det hjälper fotbollen i vårt förebyggande säkerhetsarbete. Vi är nöjda med att förändringen kommer till stånd, vilket vi alla arbetat för under en lång tid säger SvFF:s generalsekreterare Sune Hellströmer.
Det första steget togs 1 juli 2005 då idrotten fick laglig rätt att ge ordningsstörare tillträdesförbud till arenorna.
- Det här är ett bra andrasteg som vi ser det, och vi hade inte räknat med skärpningen kring pyrotekniska produkter, men det är mycket välkommet.
- Det finns en del detaljer, bland annat anmälningsplikt som de har i England på avstängda supportar, som vi går vidare med, men de fanns inte med i direktiven för den här utredningen så det får vi återkomma till, fortsätter Bo Lundquist.
Det blir också en väsentlig förändring när polisen snabbt kan ingripa och själva interimistiskt, med åklagares hjälp, ge supportrar tillträdesförbud, vilket tidigare inte varit möjligt på grund av sekretess.
- Det ställer också krav på oss elitföreningar över hela landet att ytterligare förbättra vårt säkerhetsarbete. Här i Stockholm väntar föreningar på besked av Länsrätten om egna tillstånd om att få använda övervakningskameror på sina arenor. JK har överklagat detta, för att han principiellt vill ha reda på vad föreningarna ska göra med filmat material. Föreningarna väntar på besked vilken dag som helst om detta och det skulle också hjälpa till att förbättra säkerheten på arenorna. Av 30-35.000 som är på Råsunda för att se ett derby så är det säkert inte mer än en procent som är där i andra syften än att heja på sitt lag för att de älskar fotboll, säger Bo Lundquist vidare.
I direktiven för utredningen fanns inte heller förbudet för supportrar att vistas inom en viss radie nära arenan.
- Möjligen kunde utredaren ha tagit upp det i samband med "övriga ändringar för att uppnå en effektivare användning". Tillämpningen av tillträdesförbudslagen försvåras ju idag av det faktum att det är svårt att identifiera dessa avstängda personer. Fotbollen får heller inte idag föra register eller ha någon slags katalog med bilder på dessa personer. Skulle personerna i fråga vara tvingade att anmäla sig på polisstationen vid tiden för matchstart så vinner fotbollen mycket på det, slutar Sune Hellströmer.
Justitieminister Beatrice Ask uttryckte sig så här:
- Vi tycker det är ett bra förslag, som läggs fram utifrån de direktiv som utredaren fick. Fotbollen vill kanske ha lite fler åtgärder, men det här är vi nöjda med just nu. Vi får titta på tidsaspekten, men den normala gången för en lagändring är så här som förslaget ligger menade Justitieminister Ask.
Läs också:
Regeringen: Skärpt lagstiftning om ordningsstörningar