Kriminell handling en polisiär fråga

En grupp människor utger sig för att vara supporter till ett fotbollslag och attackerar en enskild spelare under hans lags fotbollsträning en helt vanlig förmiddag. Det är ett kriminellt beteende och handling, som inte över huvud taget har med fotboll att göra. Så gör inga normala människor och sådana supporter vill ingen ha. Händelsen är polisanmäld och fotbollen utgår ifrån att de skyldiga bestraffas.

Fotbollens uppgift är att ta ansvar för de områden vi kan sköta, det vill säga matcher på våra arenor. Det som händer långt bortom arenorna tillhör inte fotbollens ansvar. Kriminella handlingar såsom slagsmål, droger och hot ska hanteras av rättväsendet. Att några personer använder en koppling till klubbar som skäl att störa ordningen kan inte fotbollen stå till ansvar för.

Det är samma arbetsfördelning kring fotbollen i alla nationsförbund världen över.
Klubbarna ansvarar för sina matcher, spelare, ledare och supporters, de beslutar om och har sina egna stadgar, egna styrelser och är helt fristående organisationer.
Svenska Fotbollförbundet har 3.359 föreningar och det säger sig självt att förbundet inte kan vara något operativt organ som kan ta över klubbarnas ansvar. De geografiska avstånden förhindrar dessutom förbundet att agera i Trelleborg till Luleå och på de platser och orter där fotbollsföreningar verkar. Den som inte känner till uppgifter och roller i svensk fotboll kan läsa om dom i denna broschyr (PDF-dokument, 2,1 MB) som togs fram härom året.

Svenska Fotbollförbundet bedriver ett omfattande övergripande arbete - ett arbete som tydligen kan vara okänt för de som är med i fotbollsrörelsen kort tid.
- Lagskärpning har SvFF (och SEF och EFD) arbetat för i minst 15 år,
- En Säkerhetsgrupp, med representanter för både förbundet och klubbarna, arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågorna och håller i utbildningar och annat,
- SvFF har arenabesiktningar tillsammans med föreningar, kommuner och polisen inför varje säsong, där vissa krav måste uppfyllas (dispenser kan fås kortare tid) för att ha en bra säkerhet och annat när macther ska spelas,
- Klubbarna ordnar lokala säkerhetsmöten före varje match (tillsammans
med Polisen),
- Förbundet och SEF har utarbetat en elitevenemangsmanual som alla
klubbar uppmanas följa,
- Säkerhetskonferenser med alla inblandade
elitföreningar genomörs varje år,
- Förbundet har en säkerhetschef som ansvarar för kontakter med polisen och andra myndigheter liksom med klubbarna,
- Vid varje allsvensk match är domarna, matchdelegater och i vissa fall säkerhetsdelegater SvFF:s förlängda arm och de ska se till att Tävlingsbestämmelser och manualer efterföljs, och om inte - rapportera det för att få en ändring till stånd,
-Klubbarna lägger ned ett oerhört omfattande och kostsamt, och ofta otacksamt, arbete för att alla inblandade ska hjälpa föreningarna att ha så bra arrangemang som möjligt för framgång på fotbollsplanen.

Men: det finns bara en part i det svenska samhället som har polisiära
befogenheter - Polisen.
Det finns bara en part som lagstiftar i Sverige - Riksdagen.