Elitdomarna har inte hotats 2010

Det har blivit mycket bättre (men ännu inte helt bra…)

Vi blir lite överraskade över att rubriker om hotade domare kommer nu i november 2010. För några år sedan var det aktuellt, inget tvivel om det.
Ingen domare har under 2010 varit utsatt för hotelser.

Av de 23 elitdomarna 2010 har dessutom 17 aldrig någonsin varit utsatta för hot.

Efter kritik från domarsidan till inkastade föremål på arenorna (speciellt efter 2008/2009 med fler avbrutna matcher) har detta förbättrats oerhört. Förbundet, där vi domare ingår, har ställt krav och föreningarna har lyssnat - och lagt ner mycket och imponerande arbete på denna fråga.

Det som vi tycker finns kvar att arbeta med är attityden/miljön på en svensk läktare.
Där finns uttryck som inte hör hemma på en arena, där alla från unga till gamla skall trivas!

Bo Karlsson Martin Ingvarsson

Ordförande   Ordförande

Svenska FF DK Elitdomarklubben i fotboll