Disciplinnämnden: Policyuttalande beträffande pyroteknik och brandfarligt material

Förra säsongen uppmärksammades att pyroteknik antändes i anslutning till lättantändligt material som använts i de stora tygdukarna vid TIFO. Disciplinnämnden har gjort ett policyuttalande i frågan: