Hot kan och ska bestraffas

Svensk fotboll tar avstånd mot all form av hot och diskriminerande företeelser i samband med våra matcher.

Det kan riktas mot enskilda spelare, lag, domare eller andra funktionärer. Du som medverkar, eller besöker besöker en match, har rätt att skicka in en anmälan till SvFF, som då har skyldighet att ta upp ärendet till behandling och utreda vad som skett och eventuellt bestraffa någon eller några.
TT har i en artikel i kring frågan om hot mot homosexuella spelare antytt att liknande hot inte kan anmälas, vilket alltså är felaktigt.
I fotbollens tävlingsbestämmelser står följande:

"Den som under eller i samband med match genom ord eller handling uttrycker sig kränkande mot person eller grupp av personer eller visar missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, ska ådömas en straffavgift eller anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Förening, vars supportrar, gör sig skyldiga till diskriminerade handlingar enligt föregående stycke, ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. När omständigheterna är särskilt allvarliga får därutöver beslutas att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare, vilken påföljd kan kombineras med poängavdrag."