Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsevenemang

Regeringen har utsett landshövdingen i Stockholm, Per Unckel, till nationell samordnare för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang.
– Regeringen visar att de tar frågan på största allvar. Inte minst genom att man nu beskriver problemen som brottslighet visar det. Inom idrotten behöver vi hjälp och stöd så att brottsligheten kan stävjas, säger SvFF:s generalsekreterare Mikael Santoft.

I Stockholm har alla aktörer samlats runt en gemensam handlingsplan mot idrottsvåldet där alla är med och tar ansvar. Det är erfarenheterna från detta arbete som Per Unckel tar med sig in i det nya uppdraget på nationell nivå.
– Nationellt måste vi ha en tydlig samsyn om att vi aldrig accepterar våldet och stå för den! Alltid och gentemot alla. Bara med kompromisslösheten som bas kan vi tillsammans skapa det positiva klimat kring arenorna som idrotten och publiken förtjänar, säger Per Unckel.
– Alla som på något sätt är delaktiga i idrotten. Från klubbar till kommuner och brottsbeivrande myndigheter behöver engagera sig i frågan, fortsätter han.

Svenska Fotbollförbundet ställer sig helt bakom denna syn.
– Det är självklart att vi från vårt håll ska bidra med den kunskap och de resurser vi har, säger Mikael Santoft.

Per Unckel menar att även om hans uppdrag är nationellt kommer mycket av det konkreta arbetet att kommer att bedrivas regionalt och lokalt.
– Det är ju där arenorna finns. Jag vill arbeta tillsammans med de nationella organisationerna och myndigheterna, men vill också direkt stimulera de lokala aktörerna till konkreta insatser. Erfarenhetsutbyte ger ny kunskap.