Elitfotbollens säkerhetsansvariga möts - Fokus på åtgärder mot ordningsstörare

Säkerhetsansvariga i Allsvenskan och Superettan kallas till konferens efter vårens ordningsstörningar vid tre allsvenska fotbollsmatcher. Det är Föreningen Svensk Elitfotboll, SEF och Svenska Fotbollförbundet, SvFF, som samlar klubbarnas säkerhetsansvariga. Konferensens fokus är på hur klubbarna ytterligare kan flytta fram positionerna i säkerhetsarbetet, så att ordningsstörningar på arenorna kan förhindras.

SEF och SvFF samlar minst två gånger per år klubbarnas säkerhetsansvariga till speciella konferenser om trygghets och säkerhetsfrågor.

Händelserna i Södertälje, Göteborg och nu senast i Malmö har gjort att vi nu inkallar klubbarna till en speciell konferens med anledning av den senaste tidens händelser.

"Vi kommer att inrikta oss på fyra frågor vid konferensen:

  • Vad kan klubbarna, SEF och SvFF göra tillsammans och ytterligare utveckla inom ramen för dagens regelverk och lagstiftning?
  • Vad behöver vi för hjälp av lagstiftaren när det gäller förbättrade lagar och samverkansformer?
  • Vilken hjälp och stöd kan vi begära av myndigheterna i första hand polis och åklagare?
  • Finns andra aktörer som kan bidra med bland annat ytterligare kunskap och teknik?",

säger SEF's generalsekreterare Tommy Theorin.

För fotbollen handlar det både om att ta tillvara och förmedla egna erfarenheter men även att långsiktigt arbeta för förändringar där samhället har ett ansvar.

"Vi ser från de senaste dagarnas kommentarer i media att såväl politiker som allmänheten nu har insett att dessa händelser har en annan dimension än enbart kopplingen till fotbollen.

Det är ett samhällsproblem, ett beteende med våldsbenägenhet, som kräver lösningar genom lagstiftning och andra åtgärder som inte minst handlar om värderingar. Det görs ett mycket omfattande arbete i klubbarna, mestadels av frivilliga ideella ledare och supportar som vill sin klubb det allra bästa.

Men den kretsen – även om den är stor – klarar inte av att genomsyra och förändra våldsvärderingar som finns på andra håll i samhället." säger Mikael Santoft, generalsekreterare i SvFF.

SEF:s och SvFF:s uppfattning är att det är de saboterande brottslingarna som skall ställas vid skampålen och inte de som gör allt för att skapa fest kring sina matcher.

För fotbollens intressenter handlar det kortsiktigt om att samhället tillämpar gällande lagar betydligt skarpare.

För ytterligare information kontakta

För ytterligare information kontakta
Tommy Theorin
Generalsekreterare
Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF)
070-583 18 31
Mikael Santoft
Generalsekreterare
Svenska Fotbollförbundet (SvFF)
070-520 36 00