Stärkt tillträdesförbud stärker de riktiga supportrarna

Svenska Fotbollförbundet välkomnar Björn Erikssons förslag om ett stärkt tillträdesförbud, som ett led i att få bort de kriminella elementen runt elitfotbollens matcher och ge de riktiga supportrarna rätten till sitt hjärtas lag och dess hemmaplan.

– Detta har fotbollen påtalat och försökt få till i flera år, så vi välkomnar givetvis förslaget. Får vi bort de kriminella runt fotbollsmatcherna kan de riktiga supportrarna vara stolta på sina hemmaarenor och där stötta sina lag på bästa tänkbara sätt. De äkta supportrarna är fotbollens bästa vänner säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Björn Eriksson, regeringens utredare om åtgärder mot brottslighet i samband med idrottsevenemang, presenterade på onsdagen sitt första delbetänkande. Där ett stärkt tillträdesförbud är ett av de centrala förslagen.
Tillträdesförbud till idrottsevenemang har funnits sedan 2005, men det har fungerat dåligt i praktiken och därför Björn Eriksson vill nu förstärka lagen. Ett tillträdesförbud ska kunna gälla tre år, gälla ett större område runt själva matcharenan och ett brott mot tillträdesförbudet ska ge hårdare straff än idag. Maskeringsförbudet och möjligheten till kameraövervakning ska förstärkas.
– Miljön på våra elitarenor har blivit bättre under 2011, trots att tre matcher avbröts rapporteras det ha varit lugnare. Alla inom fotbollen måste se till så att barnfamiljer kan se matcher om de så önskar, att alla som arbetar med matcherna ska kunna utföra sina uppdrag utan risk för problem. Det är trots allt en liten klick kriminella som sökt sig till fotbollen som vi på det här sättet kan komma åt och få bort från matcherna, men då krävs att vi alla gör vad vi kan, säger SvFF:s generalsekreterare Mikael Santoft.

SvFF för just nu en konstruktiv dialog med olika supportergrupperingar. Det är ett intensivt arbeta ute i klubbarna med samma fråga.
Riksidrottsförbundets Tommy Ohlström är ansvarig för supporterkulturfrågor i Riksidrottsstyrelsen. RF berörs direkt i ett av utredningens förslag, nämligen att Riksidrottsförbundet skulle kunna ta ansvar för det register över personer med tillträdesförbud som också föreslås.

I mars 2013 ska Björn Eriksson slutredovisa sin utredning . Han räknar med att lägga ytterligare ett delförslag om anmälningsplikt.
– Björn Eriksson har vårt stöd i frågan. Fotbollens arenor tillhör inte sabotörer utan supportrar och fotbollsälskare. Så fort betänkandet går ut på remiss kommer vi att yttra oss positivt slutar Mikael Santoft.

Andra frågor som Eriksson nämnt att han arbetar med är:

  • ett tydligt rollklargörande för alla inblandade aktörer kring ansvaret för ett matcharrangemang,
  • Illegala påverkansfaktorer i verksamheten – dvs olika gruppers påverkan genom hot och dylikt på klubbarna,
  • minska nyrekryteringen och slå sönder destruktiva strukturer,
  • förbundens och klubbarnas arbete med nya biljettsystem (personliga biljetter),
  • vikten av komma vidare med arenasäkerhetsfrågor,
  • maskeringsförbudets inverkan,
  • kamerafrågorna,
  • poliskostnaderna i förhållande till klubbarna och förbundens kostnader för säkerhet.

Läs mer på Regeringskansliets webbplats: