SvFF: Avvakta med polisdebitering

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson har skickat ett brev till idrottsministern, rikspolischefen och berörda länspolismästare runt om i landet som berörs av svensk elitfotboll - och det handlar om poliskostnader vid vissa matcher.
Från 1 juli säger bla Stockholms polismyndighet att man ska ta 100 procent betalt för poliskostnaderna, vilket i vissa fall handlar om 1 miljon kronor.
SvFF vill att polisen avvaktar den politiska beredningen av frågan innan man tar nya steg, och Karl-Erik Nilsson vill omedelbart få till ett möte för att samtala om frågan.

Till
Idrottsminister Lena Adelsohn-Liljeroth,
Rikspolischefen och
Berörda länspolismästare

Solna 2012-06-28

Fortsatt rabatt på ersättningskrav för ordningshållning samt önskemål om möte

Svenska Fotbollförbundet har tidigare i brev den 11 april 2012 till Rikspolischefen och berörda länspolismästare begärt dels att polismyndigheterna i de län som berörs av svensk herrelitfotboll (Allsvenskan och Superettan) tills vidare ska upphöra med att framställa ersättningskrav idrottsaktiebolag (IdrottsAB) och föreningar för polisens kostnader för ordningshållning, dels att Rikspolisstyrelsen snarast beslutar nya riktlinjer med motsvarande innehåll.
Denna begäran framfördes efter att den av regeringen utsedde samordnaren och särskilda utredaren, Björn Eriksson, lämnade sitt delbetänkande, Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23), där han bl.a. föreslog att polisens kostnader för ordningshållning i samband med idrottsarrangemang ska täckas av allmänna medel även när arrangemanget anordnas av IdrottsAB som ägs till minst 51 procent av en ideell förening. Rikspolisstyrelsens rättsavdelning har i svar den 27 april 2012 konstaterat att styrelsens riktlinjer ligger fast.

Det har nu framkommit att Polismyndigheten i Stockholms län fr.o.m. den 1 juli 2012 inte längre kommer att tillämpa den särskilda nedsättning ("rabatt") om 75 procent som hittills gällt vid myndighetens ersättningskrav mot IdrottsAB. Detta kommer att medföra oerhört betungande kostnader för matcharrangörerna, där en allsvensk fotbollsklubb kan få betala cirka en miljon kronor för en så kallad högriskmatch i fotboll i Stockholm (SOU 2012:23, s. 197).
Detta är naturligtvis en orimlig ordning, inte minst mot bakgrund av det arbete och kostnader som fotbollsklubbarna redan lägger ner på säkerheten kring matcherna. Som regeringens utredare har konstaterat riskerar höga ersättningskrav från polisen att gå ut över de insatser som i dag görs inom fotbollen.

Liksom regeringens utredare värnar Svenska Fotbollförbundet om den goda supporterkulturen. Våra erfarenheter från det nu pågående fotbolls-EM i Polen och Ukraina visar också hur en sådan god supporterkultur kan se ut, där de svenska fansen i Kiev utmärkte sig på ett mycket positivt sätt. Det vore synnerligen olyckligt om svensk fotbolls intensiva arbete med att ytterligare förbättra säkerheten kring matcherna, och därmed bidra till den goda supporterkulturen, hindrades av orimliga ersättningskrav från polisen.

I avvaktan på den politiska beredningen av delbetänkandet Mindre våld för pengarna vidhåller därför Svenska Fotbollförbundet sin ovan angivna begäran till Rikspolischefen och berörda länspolismästare samt begär att berörda polismyndigheter även fortsättningsvis i vart fall tillämpar den reducering om 75 procent som hittills gällt vid ersättningskrav för ordningshållning.
Med tanke på att polisen fram till nyligen överhuvudtaget inte riktat ersättningskrav mot vare sig IdrottsAB eller fotbollföreningar framstår det som rimligt att det fortsatta lagstiftningsarbetet avvaktas.

För att få möjlighet att diskutera dessa för svensk fotboll så avgörande frågor skulle jag gärna vilja träffa idrottsministern och Rikspolischefen. Jag står till ert förfogande för ett sådant sammanträffande.

Med de bästa fotbollshälsningar
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Karl-Erik Nilsson
Ordförande Svenska Fotbollförbundet

Kopia till
Björn Eriksson, särskild utredare
Lars-Christer Olsson, Föreningen Svensk Elitfotboll