Så får du grepp om helheten

Det är lätt att fastna vid detaljerna i fotboll. Men som tränare måste du kunna se helheten. Det gäller för såväl spelet och spelaren som din egen tränarroll.
Riksinstruktör Anders Bengtsson hjälper oss att lägga pusslet.

Denna artikel är hämtad ur Magasinet Fotboll #2 2016.

1. Spelaren

Traditionellt sett har svensk fotboll varit snabb med att premiera framför allt fysisk styrka men också teknik framför andra egenskaper. Tidigt utvecklade barn har fått chansen framför sina tanigare lagkompisar, trots att de med senare utveckling många gånger har haft andra kvaliteter som skulle kunna ha gjort dem till duktiga spelare.

– Vår syn på spelaren är mer modern i dag. Spelarens färdig­heter delas in i fyra egenskaper: teknik, fysik, spelförståelse och psykologi, och vi lägger lika stor vikt vid alla. En spelare som är fysiskt välutvecklad vid 14 års ålder behöver inte alls vara den som når längst med sin fotboll.

De fyra fotbollsegenskaperna interagerar hela tiden med varandra. Det går inte att isolera exempelvis tekniken från psykologin.

– I fotboll sker beslutsfattandet före den fysiska aktionen och det tekniska utförandet. Men alla delar hänger ihop, och det är viktigt att de utvecklas parallellt.

Paradoxalt nog visar det sig ofta att den som har haft nytta av en tidig pubertet kan få det lite motigare när de jämnåriga kamraterna växer i kapp.

– Precis som du måste motivera spelare som är fysiskt lite sena i utvecklingen att fortsätta satsa, så är det lika viktigt att hålla koll på och uppmuntra också dem som är tidiga och som haft en fördel av detta när kompisarna växt i kapp. Som tränare gäller det att se var spelarna befinner sig och hela tiden få de att orka ta nästa steg.

2. Spelet

Bollhållande och snabbt passningsspel är något man hör barn- och ungdomstränare betona på planer runt om i landet. "Barçasyndromet" utgår från en strävan att bli det lag som styr matcherna via stort bollinnehav, gärna med ett välutvecklat passningsspel, där motståndarna får jaga.

– Att ha konstruktiva ambitioner i anfallsspelet är jättebra, men det gäller att inte tappa bort de andra bitarna. Vad ska laget göra när det tappar bollen och ska ställa om till försvar? Vad gör vi när de andra bygger upp spelet?

Som tränare är det viktigt att utgå från hur spelet ser ut för barnen i den aktuella åldern. Gemensamt är dock att alltid försöka få träningarna så matchlika som möjligt.

– Då blir överföringseffekten mellan träning och match större. Att ha motspelare i övningarna är alltid bäst. Om försvarsspelet är bra måste anfallsspelet vässas ännu mer. Tänk på att motståndarna i en övning är de bästa "coacherna" som går att få i fotboll!

Som exempel går det att tänka sig en fem- eller sjumannamatch där omställningarna är flera. För spelare i den åldern är det därför nyttigt att träna på både den kollektiva och den individuella rollen vid bolltapp.

– Vad gör vi när de andra har bollen? Vad är min uppgift? Sådana frågor får spelarna att utveckla spelförståelsen.

Helhetssynen på spelet handlar också om hur du som tränare lägger upp verksamheten.

– Det får gärna vara många repetitioner, men sträva efter så matchlika situationer som möjligt.

3. Tränarrollen

Att göra en veckoplanering kan vara ett bra sätt att få med alla bitar.Hur du agerar och är mot spelarna är avgörande för lagets utveckling. Det gäller att hela tiden läsa av en trupp och anpassa ledarstilen. Att köra järnet och idka en tuff och högljudd instruktiv coachning på måndagsträningen direkt efter helgens matcher är förmodligen inte bästa metoden.

Då är det i stället mer lämpligt att ha ett mer reflekterande pass, där ni utvärderar spelarnas insatser, ställer frågor till dem och tränar med lägre belastning. Efterföljande pass, en dag eller två senare, kan du gå upp i belastning och vara mer intensiv i din coachning.

– Använd återkommande samtliga tre utlärningsmetoder som finns i tränarutbildningen (se faktarutan till höger). Passet närmast efter match där belastningen förmodligen är lägre kan du använda dig av guided discovery och ställa frågor till barnen.

Efterföljande träning, när intensiteten skruvas upp, kan instruktion i kombination med modell­inlärning vara mer passande.

– Du måste till viss del också bemöta spelarna olika. Om du kan ställa lite större krav på en mer erfaren och skicklig spelare, måste du visa större tålamod med den som inte kommit lika långt i sin fotboll. Återigen handlar det att läsa av truppen och individerna i den.

De tre utlärningsmetoderna

Guided discovery

Barnen får på egen hand upptäcka hur de ska utföra en aktion, utan att tränare instruerar. Kan kombineras med relevanta frågor till spelaren, exempelvis: "Hur gör du dig spelbar?"

Instruktion

Innebär att tränaren i ord förklarar för spelaren hur hen ska utföra en aktion. Ofta kombineras denna metod med modellinlärning.

Modellinlärning

Att härma är ett vanligt sätt att utveckla sitt fotbollsspelande på. Det kan ske via att spelaren ser på tv, eller att man tar efter en kamrat. Tränaren kan också visa hur en aktion ska utföras.