Info om målvaktstränarutbildningarna

SvFF:s utbildningsprogram för målvaktstränare är inne i ett intensivt revideringsskede. När samtliga fyra utbildningsnivåer (MV C, MV B, MV A och UEFA MV A) är färdiga kommer det att finnas kurser som vänder sig till målvaktstränare för barn, ungdomar, seniorer och elitmålvakter.

De två första nivåerna, MV C och MV B, genomförs redan med stor framgång av distriktsförbunden. Den tredje nivån, MV A Nationell, kommer att genomföras för första gången under 2017, två helger i april respektive maj, totalt fyra dagar. Mellan de båda kursmodulerna ska deltagarna i hemmiljö göra ett antal webbuppgifter tillsammans med tränare och spelare i den egna föreningen.

För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt bör kursdeltagarna vara verksamma inom ungdomsfotbollen, från och med 16 år, eller inom seniorfotbollen. Formella behörighetskrav är att deltagarna genomfört MV B eller "Gamla" MV Bas 2.

Under första halvan av januari kommer det att finnas inbjudan till MV A Nationell på SvFF:s hemsida. Inbjudan skickas också till distriktsförbunden.

Kursinnehåll MV A Nationell

 • Målvakten i lagets spelsystem
 • Målvaktens roll i försvarsspelets och anfallsspelets olika skeden
 • Målvaktsträning utifrån lagets arbetssätt
 • Explosiva målvaktsaktioner och återhämtning mellan aktionerna
 • Förberedelseträning
 • Målvaktsstyrka
 • Planering av träning mellan två matcher
 • Ett reflekterande ledarskap och effektivt lärande
 • Beteendefokus
 • Målvaktsspelets psykologi
 • Att arbeta i team

UEFA MV A

Den högsta nivån i Målvaktstränarprogrammet, UEFA MV A, beräknas starta i början av 2018. Denna utbildning vänder sig i första hand till målvaktstränare inom elitfotbollen. Behörighetskraven är genomförd MV B eller "Gamla" MV Bas 2 samt UEFA B för lagtränare. Utbildningen omfattar 17 dagar plus webbperioder mellan kursmodulerna och sträcker sig över 12 månader. Inbjudan till denna utbildning kommer under hösten 2017.

Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning

Leif Troedsson, RI Målvaktsspel
Mats Svensson, samordningsansvarig tränarutbildningen