Inbjudan Licensfortbildning UEFA A och Pro 2020

INBJUDAN
TILL SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDETS LICENSFORTBILDNING UEFA A OCH UEFA PRO 2020

Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning inbjuder härmed till licensfortbildning för UEFA A och UEFA Pro.
Kursdeltagare som deltar på fortbildningen erhåller 3 års förlängd giltighetstid på tränarlicensen.
Licensfortbildningen pågår under två dagar och motsvarar 16 tim fortbildning.
Kallelse skickas ut per mail efter sista anmälningsdag.

Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till dig vars licens har löpt ut eller löper ut under 2020. Svenska Fotbollförbundet förbehåller sig rätten att prioritera dessa tränare.

Kursavgift
Kursavgift 2500kr, faktureras deltagaren om inte annat anges i anmälan.
Resor och logi bekostas samt bokas av kursdeltagaren, kontaktawww.boson.nu
Anmälan är bindande. Antalet platser är begränsat så när ett kurstillfälle är fulltecknat så stängs anmälningslänken.

Kurstillfälle
Vi erbjuder två kurstillfällen, du väljer det datum som passar dig bäst i formuläret för anmälan. Vi vill redan nu observera er på att alla inte får sitt första val.
Tillfälle 1: 12-13 februari, Bosön, Lidingö, Stockholm
Tillfälle 2: 30-31 mars, Bosön, Lidingö, Stockholm

Anmälan och sista anmälningsdag
Anmälan görs på bifogade länkar
OBS att ni i fältet för utgångsdatum av tidigare licens kan ange ''000000'' .
12-13 feb:
www.fogis.se/anmalanlicensfeb20 FULLTECKNAD
30-31 mars:
www.fogis.se/anmalanlicensmars20 FULLTECKNAD

Alla anmälningar ska vara SvFF tillhanda senast den 30 januari 2020.
Frågor besvaras på mail tranarutbildning@svenskfotboll.se

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Utbildning och utvecklingsavdelningen