Hammar om barn- och ungdomstränarutbildningen

SvFF:s har reformerat barn- och ungdomstränarutbildningen. Riksinstruktör Urban Hammar är den som lett arbetet med att utveckla och förnya SvFF:s tränarutbildningar.
Hör vad han har att säga om vad som kännetecknar en bra tränare och ett bra träningspass och också om pedagogiken som legat till grund för utformningen av själva utbildningen.
– Barn och ungdomar som ägnar sig med liv och lust åt fotboll förtjänar ansvarsfulla och kunniga ledare, slår han fast.


Hammar är bland annat noga med att betona ungdomarnas perspektiv och hur viktigt det är att involvera deltagarna och inte bara leda och instruera.
– Vi har höga målsättningar. Barnrättsperspektivet och barnkonventionen ligger till grund för formuleringarna i vårt kursmaterial, säger Hammar.

fogis.se - Tränarutbildning