Ny nationell ungdomstränarutbildning

Den nya nationella ungdomstränarutbildningen presenterades i Stockholm helgen 14-15 november.

Den gångna helgen, 14-15/11, träffades kursinstruktörer från alla 24 distriktsförbund tillsammans med personal från SvFF på Scandic Anglais i Stockholm. SvFF informerade om den nya tränarutbildningen C och B Ungdom.

C-kursen kommer att ersätta den tidigare instegskursen "Avspark" från och med 1 januari 2015. B Ungdom blir ett alternativ till de som vill vara verksamma i barn- och ungdomsfotbollen.
Dessa två utbildningar är nationella utbildningar för Sverige och ska inte förväxlas med SvFF:s UEFA-Diplom på Bas-, Avancerad- och Pro-nivå.

Mats Svensson.SvFF:s riksinstruktör Mats Svensson var den som, i egenskap av samordnare av skrivandet av de nya utbildningarna, guidade distriktens representanter i den nya utbildningen. Till sin hjälp hade han alla skribenter av det nya materialet, samt Thore Carlsson från samarbetspartnern SISU Idrottsböcker.

Drygt 60 personer tog emot information och fick möjlighet att ställa frågor om den nya utbildningen i storgrupp kombinerat med ett antal workshops.
Några av de förändringar som åhörarna fick ta del av var;

  • Uppdelning: Barn- och ungdomstränarutbildning, respektive seniortränarutbildning.
  • E-learning: Större tillgänglighet och nya digitala kursinslag på webben.
  • Förenklad studiegång: Med förhoppning om större genomströmning på grundnivå.
  • Nya lärandemetoder i träning: Från styrande till mer stöttande ledarskap och spelardelaktighet redan i unga år. Ökat spelarinflytande över egen träning och utveckling.
  • "Spelet är den bästa läraren": En helhetssyn där spelet är i centrum.
  • Förnyelse av fysträningen: Ytterligare ökad integrering i spelträningen

Mer att läsa om nya tränarutbildningen kommer inom kort här på fogis.se.
Tills vidare besök gärna Fotbollsförlaget.

Ett stort tack till redan nämnda och följande projektgrupp som arbetat fram materialet: gruppledare Urban Hammar och skribenterna Anders Bengtsson, Peter Brusvik, Daniel Ekvall, Per-Göran Eliasson, Jimmy Högberg, Åke Kallenberg, Thomas Lindholm, Ingemar Nilsson samt Katarina Olsson.