Nationella spelformer, spelplaner och spelregler


Här hittar du en folder per spelform där vi beskriver de viktigaste delarna för varje spelform.
Skriv ut önskad folder och ta med den till träningar, matcher, samlingar, informationskvällar eller liknande.
Nedan finns också Planstorlekar för barn- och ungdomsfotboll samt ett dokument med spelregler för barn- och ungdomsfotboll.

Nedan finns en länk till Fotbollsportalen där du hittar webbsidan för spelregler:

Spelregler för barn- och ungdomsfotbollen