För barnens bästa

Spelarutbildningsplanen uppfyller det som Idrotten vill (Riksidrottsförbundets idéprogram) understryker – att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar och att hänsyn till variationer i utvecklingstakt ska tas. Alltför att ge bästa förutsättningar till långsiktig prestationsutveckling.

Ladda ner "Spelarutbildningsplan. Sammanfattning 2.1" i .pdf (PDF-dokument, 10,2 MB)

Synsättet som genomsyrar spelarutbildningsplanen är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv. Barnets bästa sätts alltid i första rummet och utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde. I planen tas också hänsyn till barns mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar.

Lärande i fotboll utifrån ett barnrättsperspektiv innebär en utmaning ledarskapsmässigt. Barn och tränare befinner sig i skilda idrottsvärldar och har olika uppfattningar om vad som är värdefullt, något som påverkar bland annat förväntningar och beteenden. Barn vill ha roligt, lära sig saker och ha varierade träningar. Samtidigt vill de att tränarna hjälper dem att vara fokuserade och skapa förutsättningar för ett lärande.

Barnets bästa innebär att få möjlighet att påverka sin egen situation. Det kan handla om att få bestämma om något på träningen, till exempel att en övning ger möjligheter till ett självbestämmande, vilket påverkar den inre motivationen eller att barnen får möjlighet att berätta vad de tycker och tänker – att någon lyssnar på deras åsikter och tar dem på allvar.

Barn uppskattar och har behov av en positiv idrottsmiljö där de kan känna sig trygga, en miljö där de inte känner rädsla för att få kritik eller bli negativt bedömda för sina prestationer. Det handlar lika mycket om tränarens förhållningssätt som lagkamraternas.

Idrottslig prestation kan innebära trygghet eller otrygghet beroende på tränarens handlande. Inget barn ska behöva bli diskriminerat på grund av prestationsnivå. Alla ska behandlas lika oavsett mognad. I en positiv idrottsmiljö tas hänsyn till barnets mognad och behov, till exempel känslan av trygghet. I den miljön får barnen också möjlighet att utvecklas både idrottsligt och socialt.